Kristiina Ilmarinen Yksinkertaiset perusasiat

+ 36 konkreettista kysymystä aktiivimallista

(Tämä on kirjoitus aktiivimalliin puutteellisista ja epäselvistä ohjeista, joihin olen pyytänyt tarkennusta sekä itse aktiivimallista. joka on epätasa-arvoinen työttömille kansalaisille.)

Aktiivimallilla halutaan vain pienentää päivärahan määrää.

Asia on puettu ja syötetty kansalle ovelasti niin, että on työttömien oma syy, jos päiväraha (ansiosidonnainen tai perus) pienenee. Tyyliin; jos työtön olisi aktiivinen, hän löytäisi töitä. Eli oikeutetusti päiväraha pienenee, koska työtön ei ole aktiivinen. Vaikka hän olisi lähettänyt 50 hakemusta kuussa.

Tosiasiassa aktiivimallin keinot, joilla päivärahan pienenemisen voi estää, ovat joko mahdottomia (ainakin osalle työttömistä) tai kannattamattomia toteuttaa. Jälkimmäisessä voi valita pieneneekö päiväraha vai ei pienene, mutta kuluja tulee sen verran, että vaikutus on sama. Ensimmäisessä ei voi edes valita.

(Mitä tämä tehoton turha byrokratiamalli maksaa veronmaksajille, onkin toinen aihe. PALJON. Netto. Siitä voi kukin lukija iloita, aina on kiva maksaa.)

Sen sijaan että hallitus katsoisi peiliin ja ryhtyisi aktiiviseksi kuten heille maksamme, halutaan maksattaa ja syyttää työttömiä kaikesta.

 

1.1.2018 voimaan tulleen uuden lain, ns. aktiivimallin, mukaan päiväraha pienenee 4,65 %, jos päivärahan hakija ei tee riittävästi töitä tai osallistu työllistymistä tukeviin toimiin.  Laki velvoittaa kassaa seuraamaan päivärahan hakijoiden toimintaa tältä osin 65  päivärahan maksupäivän jaksoissa. Tämä tarkoittaa, että aina, kun on maksettu päivärahaa 65 päivältä kassa tarkistaa, ovatko lain edellytykset täyttyneet.  Jos eivät, päiväraha maksetaan seuraavat 65 päivää 4,65 % täyttä päivärahaa pienempänä. 

 

Päivärahan pienenemisen voi estää valitsemalla yhden kolmesta vaihtoehdosta per 65 päivärahapäivää.

Suomeksi: työttömien halutaan, normaalin työnhaun sijasta, keskittyvän yhteen seuraavista kolmesta asiasta 3 kuukauden jaksoissa:

 

* ETSIMÄÄN, HAKEMAAN, SAAMAAN JA TEKEMÄÄN min. 18 t. TÖITÄ 3 KUUKAUDESSA

Kuka saa tällaista työtä? Minkä työnantajan kannattaa tarjota tällaista työtä?

 

* PERUSTAMAAN YRITYS JA ANSAITSEMAAN min. 241,04 eur 3 KUUKAUDESSA

Vaatii efforttia. Kuin yritystoiminta olisi lasten leikkiä. Ilmoitukset sinne tänne, maksut, ennakkoverot etc. Suomeksi: byrokratia Suomessa. 

 

* ETSIMÄÄN, ILMOITTAUTUMAAN JA OSALLISTUMAAN 5 päivänä 3 KUUKAUDESSA TE-TOIMISTON MÄÄRITTÄMIIN TYÖLLISTYMISTÄ TUKEVIIN TOIMIIN

"Työhakemusten lähettäminen tai esimerkiksi oman harkinnan mukaan työllistämistä edistäville kursseille osallistuminen ei riitä täyttämään aktiivisuuden määritelmää." (IAET.fi).

Siirsin työllistymistä tukevat toimet kommenttiin 3.

Näitä ei riitä kaikille eli kaikilla työttömillä ei ole kolmea vaihtoehtoa. Vähän veroja lisää, niin riittää.

Eivätkä nämäkään lie selvät, koska vaikka osallistut, sen vielä kela tai kassa arvioi, onko aktiivisuus täytetty.

 

Aktiivimallissa kansalaisia, tässä tapauksessa työttömiä kansalaisia, ei kohdella keskenään tasavertaisesti. (Liekin syytä kysyä EUn kantaa tähän).

Aktiivimallin ohjeet ovat puutteelliset ja epätarkat. Työtön ei voi olla vastuussa toimiessaan ohjeiden mukaisesti väärin, jos ohjeissa on vikaa. Jotta työtön voi miettiä ja punnita, minkä vapaasti ko. kolmesta valittavan vaihtoehdon mukaan hän toimii, tulee ohjeiden olla selkeät ja ymmärrettävät.

Siksi pyydän työministeri Jari Lindströmiltä, pääministeri Juha Sipilältä sekä työ- ja elinkeinoministeriöltä tarkennuksia ja lisätietoja aktiivimallin ohjeisiin. Kelan/kassan/TE-toimiston s-postiosoitetta en löytänyt.

 

M E I L I   J A   K Y S Y M Y K S E T:

 

”Pyydän ystävällisesti lisätietoja/tarkennuksia työttömän aktiivimalliohjeisiin. Alla 36 kysymystäni. 

Julkaisen tämän sekä saamani vastaukset uusisuomi. fi:ssä.

Ohessa linkki kirjoitukseeni:

 

65 päivärahan jaksoissa tulee työttömän:

I) tehdä töitä yhteensä vähintään 18 tuntia (opetusalalla vähintään 8 tuntia):

Tämä hyödyttää niitä työttömiä, joilla on esim. perheessä ns. "pappa betalar – yritys”, joka voi palkata vaikka ei kannattaisikaan. Kuinka monen meistä työn voi tehdä kuka vain ekat 18 t työnantajalle kannattavasti? Vaikka olisi omaa alaakin. Että työnantajan kannattaa palkata. Ja tämä hyödyttää niitä työttömiä, jotka asuvat seudulla, jossa on enemmän työnantajia.

1) miksi opetusalalla on eri tuntisääntö?

2) mitä tarkoittaa: opetusalalla?

3) Mitä tarkoittaa työttömän pitää tehdä riittävästi töitä?

4) tehdä töitä vähintään 18 tuntia? Onko max tuntirajaa?

5) Milloin on mallin ohjeiden mukaan tehnyt liikaa töitä? Onko tunti- vai eurmäärite?

6) Mitä töitä kelpuutetaan?

7) Kenelle tehdä töitä? Voiko työnantaja olla kuka ja mikä vain?

8) Palkallista vai palkatonta työtä?

9) Jos palkallista, onko min. ja max. palkkaa? Jos on niin mitkä rajat ovat?

10) jos palkallista, sivutuloverokortillako? Ainakin pitää hakea uusi verokirja työttömyysetuutta varten, jos on tienannut palkkaa.

11) työnantaja, henkilö tai yritys, joutuu maksamaan palkan sivukustannukset?

12) Koska työaika 1,5 t viikossa -töitä tai siis 18 t kolmessa kuukaudessa -töitä ei ole esim. Oikotiellä tai Valtiolle.fi:ssä tarjolla, pitääkö lähettää hakemus käytännössä jokaiseen x-km:n säteellä olevaan yritykseen? Jos kerran tosissaan yrittää löytää ko. töitä, jota työnantajan ei lie edes kannattavaa tarjota.

13) vai etsiikö ja tarjoaako te-toimisto ko. työpaikan?

14) mikä on matkaraja? (Alueelliset erot Suomessa työnsaannissa ovat suuret - mallissa ei ole tässä tapauksessa kansalaisten tasavertaista kohtelua.

 

II) ansaita yritystoiminnasta (eli perustaa yritys) yhteensä vähintään 241,04 euroa:

15) Mitä tarkoittaa ansaita 241,04? Onko se yrityksestä nostettu bruttopalkka / bruttopalkka + brutto-osinko? Tai työkorvaus.Josta maksetaan tulovero / pääomatulovero. Tulovero sivutuloverokortillako?

16) Yritys tekee normaalin kirjanpidon; tuloksen ja maksaa palkan (esim. tuon 241,04) + palkan sivukustannukset? Eli yrityksen pitää myydä vähintään 241,04llä+palkan sivukustannuksen suuruisella euromäärällä per 3 kk? Paitsi jos tuo on työkorvaus? Jos on muita kuluja, pitää myydä vielä enemmän jotta voi maksaa tuon?

17) Pitää ansaita min. 241,04, brutto? Paljonko saa max. ansaita, jotta päiväraha ei pienene?

18) Jos yritys myy enemmän. voi vähentää kuluja enemmän, jotta sen maksama vero pienempi? Mitä kuluja se voi vähentää?

Yrityksen perustaminen, apuna käytetty yrittäjät.fi:

  • Yhtiömuoto - saako olla mikä vain? 19)
  • Liiketoimintasuunnitelman tekeminen
  • Starttirahan hakeminen – tämä ei varmaan tule kysymykseen, muuten päiväraha pienenee? 20)
  • Perustamisilmoitus – netissä 75 eur . "Perustamisilmoituksen täyttö on suhteellisen helppoa, mutta ennen sen lähettämistä lomake kannattaa käydä yhdessä yritysneuvojan tai kirjanpitäjän kanssa läpi, jotta ruksit ovat oikeissa kohdissa. Näin välttyy turhilta yllätyksiltä ja lisäselvityspyynnöiltä.". (Yrittäjät. fi).
  • lupa-asiat ja ilmoitukset. Yrityksen tai yhteisön perustamisesta on ilmoitettava PRH:n kaupparekisteriin tai säätiörekisteriin sekä Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin (ko. 241,04 lie alviton hinta?), ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin.
  • mahd. pankkitilin avaaminen
  • kirjanpito
  • laskutus – voiko ottaa vastaan käteismaksun ja antaa tietysti kuitin? 21)
  • Yrittäjän velvollisuudet – verojen maksu?
  • Markkinointi - Pitää löytää joku joka ostaa vähint. 241,04+ko.suuruisen palkan sivukustannukset - summalla.

22)  Saako käyttää loputtomasti efforttia mainostamiseen esim. Somessa? Jotta siis löytää ostajan jos ei ole varakkaita perheenjäseniä tai kavereita. Eikä tule mainoskuluja.

23) saako asiakas olla kuka tai mikä vain? (Kuten muillakin yrityksillä).

24)  onko ostajan nimi tuotava julki, esim. käteismaksutilanteessa? (Jos on tai jos käteismaksu ei ole mahdollista, niin sitten taas yrityksiä ei kohdella tasa-arvoisesti).

Tilikausi pitää olla vuosi. Vaikka toivoo, että on vain 3kk, anteeksi 65 päivärahapäivää.

25) mikä arvio yrityksen tuloista tulee antaa verottajalle? Riittääkö minimillään tulot 241,04+ko. suuruisen palkan sivukulut vai 4* 241,04+ ko. sivukulut? Entä kuluarvio? Riittäkö minimillään ko. palkkakulu + sivukulut? Tai vain tulot 241,04 ja kulu työkorvaus 241,04? Tulos 0, tuleeko ennakkoveroa maksettavaksi?

"Kun aloitat yritystoimintaa, sinun täytyy arvioida yritystoiminnasta saatavat tulot ja kulut. Kun ilmoitat tiedot Verohallintoon, saat ennakkoveropäätöksen ja maksuohjeet. " (vero.fi).

26) pitääkö, jos perustaa yrityksen ansaitakseen 241,04 eur/ 3 kk ja välttääkseen työttömyyskorvauksen pienenemisen, maksaa verottajalle ennakkoa? Paljonko? (Ks. myös kysymys 25).

27) jos löytää töitä, lopetetaanko yritys (oy, toiminimi. avoin yhtiö, kumppaniyhtiö) normaalisti? 

28) tai jos löytää töitä voiko yrityksen (oy, toiminimi etc.) antaa seistä ilman velvoitteita ja maksuja, esim. vain ilmoitus verottajalle. Jos uudelleen joutuu työttömäksi niin on yritys valmiina eikä tarvitse uutta byrokratiaa ja maksuja.

 

III) osallistua viitenä päivänä TE-toimiston määrittämiin työllistymistä tukeviin toimiin:

Jos niitä ei riitä kaikille, ei voi rangaista työtöntä, että ei tee sitä mitä vaaditaan, jos ei ole mahdollista / kaikille yhtä mahdollista tehdä mitä vaaditaan. Vrt. kansalaisten yhdenvertaisuus. :).

29) mistä ne löytää?

30) Miten niihin ilmoittaudutaan?

31) Vai tarjoaako te-toimisto niitä?

32) mikä on max. matka (maaseudulla)?

Jos joutuu matkaamaan esim. 150 km suuntaansa x 2 x 5 = 1500 km. 10 l bensaa sadalla ja litrahinta 1,50 tekee 225 eur tai 75 eur/kk. Päivärahan tulee olla yli 1612 eur/ kk tai yli 73 eur/pvä niin sitten vasta kannattaa mennä te-tilaisuuksiin 150 km:n päähän.

Eli ei ole vaihtoehtoa olla alentamatta päivärahaa; alentaa joko päivärahaa tai ei alenna mutta maksaa alennuksen verran bensakuluina.

33) entä jos on menossa tilaisuuteen ja sairastuu - tarvitseeko lääkärintodistuksen? 

34) entä jos oli yllä mainitussa tapauksessa 64s päivä ja viides pakollinen te-tilaisuus, menettääkö sairauden takia sen 4,65%?

35) Mitä tarkoittaa te-toimiston määrittämä hyväksyttävä "omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella"?  Kun taas "esimerkiksi oman harkinnan mukaan työllistämistä edistäville kursseille osallistuminen ei riitä täyttämään aktiivisuuden määritelmää". Onko mitenkään hyväksyttävää, että työtön itse määrittäisi jonkin uskoakseen omaa työllisyyttään edistävän toimen esim. koulutuksen? 

 

36) Miten kassa ja kela seuraa työttömän toimintaa 3 kk:n jaksoissa?

 

Pyydän ystävällisesti kirjallista vastausta 2 viikon kuluessa eli ke 7.2.2018 mennessä.

 

Kiittäen ja ystävällisin terveisin,

Kristiina Kreisler"

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

Listassasi puuttui myös työehtosopimuksen mukainen 6,91 euroa tunti. Lupakortit. Niissä lupakorteissa on se typeryys, että kursseja voidaan järjestää vain, jos on varma työpaikasta ja näyttää paperit.

Kyllähän lupakortit ehkä saadaan mutta kai tuntimäärät täyttyvät, mutta yritykset eivät kostu siitä mitään. Kauheasti paperisotia muutaman tunnin työstä, täysjärkinen yrittäjä ei ikinä ottaisi pikatöihin. Yritykset palkkaa työntekijöitä vain kun on tarvetta.

Tämä mediahiljaisuus on ollut suuri ihmetyksen aihe aktiivimallista ja muutama kuukausi ennen lain voimaan tulemista on lyöty työtöntä kuin vierasta sikaa keksimällä juttuja, jotka ovat lukijoiden toimesta huomattu valheellisiksi ja sitten on kiireessä korjailtu.

Tällainen toiminta medialta kutsutaan Hasbaran metodiksi:

http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1317...

Käyttäjän kristiinailmarinen kuva
Kristiina Ilmarinen

Meili lähetetty, jossa pyydän tarkennuksia aktiivimallin ohjeisiin, jotta työttömät osaavat olla aktiivisia lain määrittämällä tavalla.

Täytyy sanoa, että kun tutustuin TE-toimiston määrittämiin aktiivimallissa hyväksyttäviin toimiin, mitä siis työhakemusten lähettäminen ei ole, tulin entistä tyhmemmäksi.

No, ainakin verorahaa palaa.

Käyttäjän kristiinailmarinen kuva
Kristiina Ilmarinen

TE-toimiston määrittämiä hyväksyttäviä työllistymistä tukevia toimia:

"Työllistymistä edistäviin palveluihin luetaan omaehtoinen opiskelu, maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu, työvoimakoulutus, työnhakuvalmennus ja uravalmennus, työkokeilu ja koulutuskokeilu sekä kuntouttava työtoiminta.

Aktiivimallissa aktiivisuusedellytystä täyttää myös muunlainen TE-toimiston järjestämä työllistymisedellytyksiä parantava palvelu tai toiminta. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi työhönvalmennus, ura- ja ammatinvalinnanohjaus sekä Uudenmaan TE-toimiston paikalliset ostopalvelut. Myös rekrytointikokeilu voi täyttää aktiivisuusedellytyksen.

Aktiivisuusedellytyksen täyttymistä arvioi työttömyysetuuden maksaja, eli Kela tai työttömyyskassa. TE-toimisto ei arvioi aktiivisuutta."

"Uudenmaan TE-toimisto tarjoaa asiakkailleen erilaisia työllistymistä edistäviä ostopalveluja. Tällä hetkellä käynnissä on peräti viisi erilaista palvelua: Mätsäyspalvelu korkeakoulutetuille, SAMPO, Kahdessa kuukaudessa tuloksiin, Äkkilähtö työhön! sekä Proaktiivisen työllistymisen palvelu. Vieraile palvelujen sivuilla, katso kuulutko kohderyhmiin, ja ilmoittaudu mukaan!"

(http://toimistot.te-palvelut.fi/uusimaa/aktiivimalli).

Käyttäjän kristiinailmarinen kuva
Kristiina Ilmarinen

Nämä te-keskuksen "määrittämät" työllisyyttä tukevat (:) ) toimet ovat te- toimiston yksityisiltä ostamia kursseja etc.

Ja muuta hömpötystä. Anteeksi, mielipiteeni.

POINTTI on, että verorahaamme valuu yksityisille.

Taas kerran.

Ja Te-toimisto päättää, anteeksi, määrittää, kenelle.

KIPPIS, sen kunniaksi!

Käyttäjän kristiinailmarinen kuva
Kristiina Ilmarinen

Olin kirjoittanut ministeri Lindströmin spostiosoitteen väärin ja huomasin vasta.

Lähetin meilin nyt uudestaan ministerille sekä lisäksi myös Martti Hetemäelle; hän kun on innostunut aktiivimallista, joten hän ainakin osaa vastata konkreettisiin kysymyksiin.

Käyttäjän kristiinailmarinen kuva
Kristiina Ilmarinen

Aktiivimalli kuuluu Sosiaali- ja terveysministeriölle.

Sain tänään meilin, että tem on edelleenlähettänyt kysymykseni stm:lle.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset